Energie

Lees hier de tussenkomst van ons gemeenteraadslid Dirk Stroobandt:

"GroenRood is blij dat Deinze het burgemeestersconvenant zal ondertekenen. Wij waren daar al lang voorstander van. Het ondertekenen op zich is natuurlijk niet genoeg. We moeten het engagement ook waar maken. Wij blijven ons afvragen hoe het stadsbestuur dit concreet zal invullen en we rekenen erop dat er hier veel idee├źn vanuit de bevolking meegenomen worden. Zal er volgend jaar al een budget uitgetrokken worden om enkele zaken al meteen te realiseren?

De gemeente zal volgende engagementen nakomen:

  • de lat nog hoger leggen dan de EU en de CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen 2011 en 2020 met ten minste 20 % terug te dringen. 2011: omdat Vito maar gegevens heeft tot 2011. Dan is 20% eigenlijk niet veel (normaal vanaf 1990 referentiekader)Het is ook belangrijk duidelijk te zeggen hoe die 20% doelstellingen moeten begrepen worden. Gaan ze enkel voor de CO2-reductie of is het een en-en verhaal met 20% meer energie-effici├źntie en 20% meer groene energie. Houdt dit ook eigen productie van groene energie in? We weten dat we naar lokale productie moeten gaan;
  • een emissieberekening uitvoeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan moet dienen;
  • het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant indienen. We zijn zeer benieuwd want het is hier dat de creativiteit zal moeten gebruikt worden om het convenant waar te maken;
  • na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden. Belangrijk is dat dit aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden;
  • in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders energiedagen of convenantdagen organiseren om de burgers rechtstreeks te laten profiteren van de voordelen en mogelijkheden die een verstandiger energiegebruik biedt, en de lokale media regelmatigover de uitvoering van het actieplan informeren. Verder ondersteunen en nog verder gaan met isolatie van woningen en andere energiemaatregelen;
  • actief deelnemen en bijdragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa.

Liever doen dan erover praten."