Noord-Zuid

Lees hieronder de tussenkomst van ons gemeenteraadslid Dirk Stroobandt;

"Ik heb in augustus de vraag gesteld naar de intenties van de stad om vluchtelingen op te vangen. De OCMW-voorzitter heeft dan aangegeven vooral te willen inzetten op lange-termijnopvang en niet op de korte-termijn noodopvang. De vluchtelingencrisis heeft de laatste maanden echter nog veel dramatischer vormen aangenomen en dus zullen alle gemeenten en steden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om snel vluchtelingen op te nemen in noodopvang.

Ik heb dan ook dit agendapunt voorgesteld vorige week op de bijkomende agenda. Was aangenaam verrast dat er vanaf 15/12 een privaat initiatief in de krant stond waarbij het opvangcentrum in Astene terug gebruikt zal worden en door een organisatie voor seniorenwoningen zal uitgebaat worden.

Maar het is natuurlijk een privé-initiatief en Deinze blijft een witte vlek tussen de gemeenten die wel zelf voor noodopvang zorgen. Daarom de vraag om nog steeds als stad noodopvang te zoeken en aan te bieden aan de staatssecretaris voor asielbeleid, meneer Francken.

Er moeten zeker nog plaatsen e vinden zijn waar we tijdelijk vluchtelingen kunnen opvangen:

  • Pastorij Sint Martinus;
  • Oude rijkswachtkazerne (wel niet onze eigendom);
  • Oude politiecommissariaat van Petegem (tot aan afbraak – zal nog wel even duren)."